» » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Staż kandydacki na myśliwego - krok pierwszy

Weteran II (14916 punktów)


W ramach naszego cyklu: Jak zostać myśliwym? dziś pytamy o krok pierwszy, jaki powinien wykonać kandydat na myśliwego. Dr Bogdan Balik, specjalista od szkoleń stażystów w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Warszawie, wyjaśnia, jak od strony formalnej rozpocząć staż kandydacki. W kolejnej części wspólnie z doktorem Balikiem wyjaśnimy zagadnienia związane z realizacją stażu.


Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zostać myśliwym, jest odbycie stażu kandydackiego. Oczywiście jest pewna grupa osób zwolnionych z jego odbywania, ale trudno sobie wyobrazić, w przypadku nastolatka, aby posiadał średnie lub wyższe wykształcenie leśne, nabył uprawnienia do wykonywania polowania w innym kraju, utracił wcześniej posiadane uprawnienia w Polsce lub pełnił funkcję strażnika łowieckiego przez okres co najmniej dwóch lat.


Miejsce odbycia stażu

Wspomniany staż można odbywać w kole łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny. Miejsce ma tutaj drugorzędne znaczenie, gdyż zakres w obu przypadkach jest taki sam, a upraszczając sprawę jego zadaniem jest praktyczne zapoznanie się z prowadzeniem gospodarki łowieckiej.

Szczegóły stażu zostały precyzyjnie określone w Uchwale nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania. Na marginesie dodam, że wszyscy zainteresowani nabyciem uprawnień do wykonywania polowania powinni zapoznać się z tym dokumentem.

Sposób znalezienia miejsca do odbycia stażu może być dwojaki. Pierwszym, który osobiście uważam za lepszy, jest znalezienie koła bądź OHZ-tu za pośrednictwem kolegów, znajomych, kogoś z bliższej lub dalszej rodziny. W takim przypadku kandydat ma pewne oparcie, swoisty bufor między swoją osobą a zupełnie nowym towarzystwem. Jest to o tyle istotne, w przypadku ludzi młodych lub bardzo młodych, aby nie zrazili się, zwłaszcza w kontekście poznawania nowych rzeczy, niekiedy niezrozumiałych. Mam tu na myśli chociażby posługiwanie się językiem łowieckim. Na pozór informacji dostarczanych kandydatowi w trakcie stażu jest bardzo dużo i uważam, że jeśli ma przy sobie kogoś znajomego dużo śmielej będzie wypytywał o szczegóły, niezrozumiałe kwestie i czas stażu wykorzysta lepiej, niż w przypadku niedomówień i niejasności, wynikających z nieśmiałości w stosunku do obcych osób.

Drugim sposobem znalezienia miejsca do odbycia stażu jest zwrócenie się do Zarządu Okręgowego PZŁ ze stosownym podaniem. Statut Polskiego Związku Łowieckiego przewiduje procedurę kierowania kandydatów do odbycia stażu do kół łowieckich, bądź wspomnianych wcześniej OHZ-tów. W przypadku osób, które nie posiadają żadnych znajomych wykonujących polowania jest to jedyna droga, aby staż rozpocząć. I należy stwierdzić, że jest ona wykorzystywana i dzięki zmianom, jakie zaszły w prawodawstwie łowieckim po 1995 roku, umożliwia dostęp do realizacji zainteresowań łowieckich.


Czas trwania stażu

Staż kandydacki trwa rok czasu, a w uzasadnionych przypadkach może nastąpić przerwa w jego odbywaniu. Maksymalnym okresem czasu, w trakcie, którego należy wywiązać się ze wszystkim obowiązków stażowych, są 3 lata. Jeśli kandydatowi sztuka ta nie udała się we wspomnianym czasie, staż należy rozpocząć od nowa.

Dość istotnym zagadnieniem jest precyzyjne określenie, od którego momentu liczy się staż kandydacki. Mianowicie, zgodnie ze wspomnianą wcześniej uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej, od chwili wpisania kandydata do tak zwanego rejestru stażystów Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzonego przez Zarządy Okręgowe PZŁ, a nie od chwili podjęcia stosownej uchwały przez zarząd koła łowieckiego lub decyzję kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Mimo że terminy, w jakich dokumenty powinny być przesłane do właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ, są określone we wspomnianym dokumencie NRŁ, to jednak zdarzają się przypadki opóźnień i w konsekwencji najbardziej pokrzywdzoną osobą zostaje stażysta.


Dzienniczek stażysty

Kończąc stronę formalno- proceduralną związaną z rozpoczęciem stażu chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie osobiste odebranie przez kandydata dzienniczka stażysty w Zarządzie Okręgowym PZŁ. Trafniejsze byłoby tu użycie słowa rejestracji dzienniczka stażysty w kwestii dotyczącej daty rozpoczęcia stażu, gdyż często zdarza się, że przedmiotowy dzienniczek zostaje przekazany przez zarząd koła lub kierownika OHZ. Jest on niczym innym jak swoistym drukiem (książeczką), gdzie dokumentuje się przebieg stażu. W myśl przytaczanej już uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej, kandydat powinien dokonać „rejestracji” w ciągu 14 dni od chwili podjęcia uchwały przez zarząd koła lub kierownika OHZ. Jest to równocześnie kontrola, czy dokumenty dotarły do Zarządu Okręgowego PZŁ i czy formalnie staż został rozpoczęty. Przy okazji wizyty stażysty w ZO PZŁ podejmowana jest przez niego decyzja dotycząca ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, obejmuje rok stażu i wynosi w 2012 roku 31 zł. Istnieje oczywiście możliwość doubezpieczenia się stażysty.

Po zakończeniu procedury rozpoczęcia stażu, rejestracji dzienniczka stażysty, podjęcia decyzji o ubezpieczeniu, kandydat przystępuje do wykonywania swoich obowiązków stażowych. Realizuje je pod okiem opiekuna, który jest wyznaczany z chwilą podejmowania uchwały o przyjęciu na staż. Zazwyczaj jest to doświadczony myśliwy, który będzie wprowadzał kandydata w arkana sztuki myśliwskiej i zapoznawał go z szeroką problematyką łowiecką.

Bogdan Balik


Autor tekstu: Redakcja

 

 


Reklama


komentarze (1)bardzo dobrze, że pojawiła się pełna informacja w tej kwestii, wreszcie przyszli adepci łowiectwa nie będą błądzić i dopytywać się co trzeba zrobić, aby zostać myśliwym. "Darz Bór" [2012-08-04 22:49]

Aby móc komentować musisz być zalogowany!

zaloguje się


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/admin/domains/poluje.pl/public_html/boot/sepix_lib.php on line 343

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Jak zostać myśliwym - zobacz podobne

Dzienniczek stażysty na myśliwego – staż w p…

Czy każdy może być myśliwym?Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie
|0.018|