» » » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

BROŃ ŚRUTOWA - o czym należy wiedzieć?

Weteran (8927 punktów)


1. Znaczenie praktyczne długości luf
Długość luf nowoczesnej broni śrutowej wynosi 65 -76 cm, najczęściej 72 cm. W drylingu, przeważnie 65 cm. Długa lufa umożliwia całkowite spalanie się prochu w lufach i przedłuża działanie siły gazów na śrut, co zwiększa jego szybkość i siłę przebicia. Szybkość śrutu w początkowej fazie lotu w odległości 5 m. od końca lufy wynosi 350-370 m/s, w odległości 35 m. od lufy 190 -240 m/s w zależności od grubości śrutu;

2. Co to są czoki i ich znaczenie;\
To stopniowe, na odcinku 2- 2,5 cm. Zmniejszenie średnicy lufy śrutowej (5—10 cm.) przed jej końcem. Wielkość czoku wynosi : 1/1 (pełny czok) - 0,75 -1,0 mm.
3/4 -0,55 - o,70 mm
1/2 - 0,38 – 0,50 mm.
1/4 - 0,25 mm.
Cylinder - 0
większy czok jest zawsze w lewej lufie dubeltówki lub w górnej lufie nadlufki – boka;
wielkość czoku decyduje o stopniu skupienia wiązki śrutu w kole o średnicy 75 cm. przy strzale z odległości 35m.
Stopień skupienia określa się w procentach w stosunku do ogólnej ilości śrutu w naboju.
Prawidłowy stopień skupienia powinien wynosić:
przy pełnym czoku -70 - 80 %
3/4 czoku - 65 -70 %
1/2 czoku - 60 -65 %
1/4 czoku - 55 – 60 %
cylinder - 35 – 45 %

3. Dlaczego lufy dubeltówki mają czoki różnej wielkości?
Podyktowane to jest potrzebą uzyskania wystarczającego pokrycia śrutem zwierzyny. Pierwszy strzał oddaje się zwykle z prawej lufy, kiedy zwierzyna jest bliżej, a gdy ten strzał jest nieskuteczny i zwierzyna uchodzi, strzela się z lewej lufy o większym czoku, który daje większe skupienie śrutu a tym samym większe pokrycie celu w dalszej odległości, dlatego też trzeba znać instrukcyjne parametry obu luf z uwagi na różnych producentów broni. Najczęściej w lewej lufie jest pełny czok, a w prawej półczok albo w lewej 3/4 czok, a w prawej 1/4 czok;

4. Od czego zależy rozmiar rozsiewu śrutu?
Od wielkości czoka oraz od konstrukcji naboju i warunków atmosferycznych. Obecnie, dla zmniejszenia nadmiernego rozsiewu wiązki śrutu, a także ilości bocznych śrucin, stosuje się w łusce naboju koszyczek plastykowy, w którym znajduje się śrut. Koszyczek ten po opuszczeniu lufy rozchyla się, uwalnia śrut i opada w pobliżu, a śrut pozostaje dłużej w zwartej wiązce.
Wiatr i opady atmosferyczne powodują zwiększony rozsiew śrutu.


5. Lufy cylindryczne - lufy o jednakowej średnicy przewodu na całej długości

6. Rodzaje prochu
Obecnie w użyciu mamy proch bezdymny czyli nitro, może on być - „Nitrocelulozowy” - bardzo ekspansywny – stosowany w broni śrutowej. Ciśnienie powstałe przy jego spalaniu w pierwszej fazie jest bardzo wysokie, co wymaga mocnej konstrukcji broni- komory nabojowej. Prochu tego nie można używać do broni kulowej.
Proch „Nitroglicerynowy” używany do naboi kulowych daje tez duże ciśnienie w komorze nabojowej, a dalej spala się stopniowo w całej długości luf i musi ona mieć mocną konstrukcję
Dla amunicji krótkiej, tzw „szorty” (short) – 65 mm. używa się dolnej granicy normy prochu bezdymnego w stosunku do poszczególnych kalibrów broni śrutowej (12, 16, 20 ) Do pocisków tzw. long (70mm) właściwa jest górna granica normy; Norma ;
kal.12 2,o -2.2 g
kal.16 1,8 -1,9 g
kal. 20 1,6 – 1,7 g

7. Jakie ciśnienie i jaką temperaturę daje wybuch prochu amunicji śrutowej?
Wybuch w komorze nabojowej daje ciśnienie 450 - 550 barów, przy wylocie lufy około 50 barów i w rożnych kalibrach wynosi ona :
kal. 12. ok.450 barów
kal. 16. ok. 500 barów
kal. 20. ok.550 barów
Nabój z wysuszonym prochem daje znacznie wyższe ciśnienie i może być powodem rozerwania broni. Wytrzymałość broni jest sprawdzana amunicją o sile wybuchu o 1/3 wyższej niż amunicja użytkowa. Przy wybuchu prochu powstaje temperatura do 3000 st. C.

8. Zamienność naboju śrutowego
Z broni śrutowej o komorach 6 mm. Nie można strzelać nabojami 70 mm, może to grozić rozerwaniem luf gdyż przy strzale rozwinięta łuska nie wyprostowuje się na skutek braku miejsca, tworzy się z łuski stożek i przez to śrut ma mniejsze ujście niż średnica lufy i napotyka na krzywiznę

9. Skuteczność strzału śrutowego
Zależy od pokrycia zwierzyny śrutem odpowiedniej grubości i odległości strzału. Zwierzyna nie pada od uszkodzenia jej organów wewnętrznych, ale od śmiertelnego porażenia – szoku, wywołanego w systemie nerwowym jednoczesnym uderzeniem śrucin w powłokę skórną. Dla wywołania takiego szoku wystarczy trafienie kuropatwy lub bażanta 4 śrucinami odpowiedniej grubości, a zająca 6.

10. sposób celowania
1). Bron naprowadza się od tyłu na zwierzynę, wyprzedzić ją na odległość odpowiednią do jej szybkości i odległości, i tak prowadząc ją lufami oddać strzał. Zatrzymanie broni w chwili
strzału powoduje strzał spóźniony;

2).Bron wycelowana jest wprost na zwierzynę i tak prowadzi się ją lufami w czasie jej ruchu, a w chwili strzału daje się odpowiednie wyprzedzenie nie przerywając prowadzenia;

3) Broń wycelowana w jakiś punkt, w kierunku którego zdąża zwierzyna, a myśliwy uwzględniając odpowiednie wyprzedzenie wyczekuje ze strzałem do czasu gdy zwierzyna zbliży się do tego punktu. Ten sposób z najlepszym skutkiem wykorzystuje się w lesie , na wąskim przesmyku, itp.

11. Szybkość zwierzyny w ruchu
W czasie 1 s. zwierzyna przebiega :
- jeleń, sarna 10 – 15 m.
dzik 5 - 10 m.
lis 1- 10 m.
zając 5-15 m.
kaczka w przelocie 10 -30 m.
bażant w przelocie 10 -25 m.
kuropatwa 10 -20 m.
kaczka, bażant podrywając się 5-10 m
Śrut w ciągu 0,1s. Pokonuje odległość ok 30 m. a pocisk kulowy ok 80 m.

Wpływ pogody i oświetlenia
Silne oświetlenie lub śnieg dają złudzenie bliskości zwierzyny; Mrok i mgła – oddalają ją; gorące powietrze, zamglenie i zmrok powodują górowanie; zimno, ostre światło i śnieg – dołowanie;
boczne ostre światło padające na przyrządy celownicze powoduje zboczenie punktu trafienia w przeciwną stronę pogoda ma również wpływ na lot śrutu, a nawet pocisku kulowego;
padający deszcz lub śnieg, śrut i pocisk dołują, bo pokonują dodatkowy opór kropel wody i płatków śniegu; silny wiatr znosi na bok śrut lub pocisk kulowy na odległości 150m. o 4-5 cm.
Z tego co wykazano, czynniki pogodowe należy uwzględniać, bo nie są one obojętne dla celności strzału.

Zasięg śrutu wynosi od 200 – 400 m. w zależności od jego wielkości

Jak sprawdzić pokrycie śrutem?
Na dużym arkuszu papieru rysuje się dwa koła, jedno o średnicy 75 cm. Drugie 37,5 cm. W tych kołach rysuje się promienie, w małym 4, a w dużym 12. Do tak przygotowanej tarczy strzela się z odległości 35 m.(50 kroków). Każdy strzał oddaje się do innej tarczy, używając amunicji o różnej grubości śrutu, Sprawdza się – czy jest równomierne rozmieszczenie śrutu w poszczególnych częściach tarczy, z której lufy i jaką grubością śrutu jest najlepsze i najrównomierniejsze pokrycie, można też ustalić % pokrycie w/g zasady: liczbę śrucin w dużym kole dzieli się na liczbę ogólną śrucin w naboju i mnoży się ten rezultat przez 100. jeśli 70 -75 % śrucin rozłożone jest równomiernie o średnicy 75 cm, uznaje się pokrycie za bardzo dobre, przy tym w małym kole winno znajdować się 40 – 50 % liczby śrucin dużego koła, aby uznać pokrycie za dobre, gdyż może być dobre ogólne zagęszczenie, ale złe pokrycie, nierównomierne


Opracował na podstawie Vademecum myśliwego Nemrod 73


Autor tekstu: czesław jurys

 

 


Reklama


komentarze (8)Naprawdę wspaniały tekst kol. Czesława. Piękny zbiór wiadomości, który przyda się wielu młodym adeptom łowiectwa i nie tylko. Od siebie może uzupełnię, że naboje szort 65mm już praktycznie wyszły z użycia. Natomiast bardzo rozpowszechniają się naboje magnum o długości 76mm i dłuższe. Nowoczesne strzelby śrutowe są sprawdzane na wysokie ciśnienia. I tak n.p. strzelby śrutowe f. FABARM sprawdzane są na ciśnienie 1630 barów. Autor pisze o sprawdzaniu pokrycia śrutem. Autor podaje wartości procentowe. Można dodać, że ważna jest również równomierność rozmieszczenia śrucin w okręgu. W najlepszych strzelbach śrutowych już na etapie produkcji wybiera się tylko te lufy, które dają najbardziej równomierne pokrycie. Reszta idzie na przemiał. Holland & Holland. Jest jeszcze bardzo ważna siła przebicia. Są strzelby, które biją ostro i mają równomierne pokrycie i są takie sobie. Najpowszechniejszym kalibrem obecnie jest 12/76. Zanika powoli kaliber 16/70, natomiast coraz częściej myśliwi spoglądają na kaliber 20/76. [2012-11-17 09:49]


Warto też wiedzieć, że im lżejsza broń, ty większy odrzut - bardziej "kopie". Oczywiście zależy to również od składnosci, czyli dopasowania przykładu do sylwetki myśliwego. [2012-11-18 09:02]


Wspaniały artykuł,wiele ciekawych i pouczających informacji,przydała by się jeszcze informacja od czego zależy siła przebicia śrutu i równomierne pokrycie [2012-11-18 19:06]


Tak jak napisała pani Ania odrzut przy tej samej masie broni i kalibrze odrzut zależy od dopasowania osady do strzelca jak również w jakimś stopżniu od głębokości osadzenia bloku luf w baskili. (najnowsze bocki Browninga). Równomierność pokrycia to efekt głębokiej selekcji luf w fazie produklcji. To tworzy wysoką cenę. Przebicie do odpowiedni dobór średnicy lufy dla danego kalibru i sposób wiercenia/kształtowania stożka czoku dla danej wartości. Czasami się trafiają stare śrutówki z początku ubiegłego wieku strzelające bardzo ostro. Jest jeszcze ważny czas działania mechanizmu kurkowego. W sporcie ale nie tylko jest to bardzo ważne. [2012-11-19 10:11]


Miałam taką! Sant Etiene nie łamaną a z odciąganym zamkiem - ale "ciągnęła" ! ! ! [2012-11-20 17:41]


Dziękuję wszystkim, którzy łaskawie potratowali ten artykuł,, bo został on napisany dla społeczności forum, by nemrodom przypomnieć, a nowicjuszom ku ich wiedzy tak potrzebnej w posługiwaniu się bronią śrutową i efektów każdego takiego polowania z takiej broni. Darz bór - Wam ! [2012-11-25 23:09]


Artykuł rewelacyjny. Zwłaszcza, jeśli chodzi o sprawdzanie pokrycia pięknie wytłumaczone. Brakuje mi tylko jednego szczegółu, mianowicie, jaka jest ilość śrutu w poszczególnych nabojach (w zależności od numeru śrutu i kalibru). Wiem, że to można znaleźć w specyfikacjach, ale jak już mam przed sobą taki artykuł, to byłoby fajnie mieć i takie dane. Darz Bór! [2012-11-30 22:52]


Bardzo przydatny artykuł, nic tylko zjadać tą wiedze.Poz... [2014-03-05 19:22]

Aby móc komentować musisz być zalogowany!

zaloguje się

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Broń myśliwska - zobacz podobne

Sztucer łamany - moje marzenie III

Sztucer łamany - moje marzenie II

Strzelanie w górach i pomarańczeOgłoszenie płatne


daj ogłoszenie


|0.022|