Prawo łowieckie - wiadomości

 
 

PZŁ regulamin polowań, prawo łowieckie ustawa, prawo łowieckie komentarzZakładka PZŁ regulamin polowań ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy chcą uprawiać myślistwo poważnie i z poszanowaniem obowiązujących reguł. Tu znajdziecie informacje na temat: prawo łowieckie ustawa, a także przeczytacie prawo łowieckie komentarz. Jeśli chcecie poznać łowiectwo zasady - czytajcie nasze artykuły. Czekamy również na Wasze informacje i interpretacje obowiazującego prawa.
Powrót - Prawo łowieckie kompendium »


  • 2016-05-09, komentarzy (0)

   Nowy sezon łowiecki

   Nowy sezon łowiecki

   Rozpoczyna się nowy sezon łowiecki i jak co roku myśliwi powinni się do niego przygotować mam nadzieję iż broń jest przygotowana myśliwi odwiedzili strzelnice w celu sprawdzenia broni a może lekkiego treningu przed nowym sezonem Rogacze są dorodne tego roku a nowe zasady selekcji które pokrótce przypomnę są bardziej liberalne od poprzednich Zasady Selekcji określa uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej

   zobacz więcej »0


  • 2013-05-20, komentarzy (0)

   Zasady odstrzału dzików

   Zasady odstrzału dzików

   Wskazane jest utrzymanie w łowisku wysokiego stanu dzików gdyż jest to korzystne dla produktywności lasu Prawidłowa populacja dzików powinna wynosić 20 sztuk na 100 ha lasu W dobrych warunkach środowiskowych struktura płci dzików powinna wynosić 11:1 na korzyść osobników męskich wówczas przyrost będzie znacznie przekraczać stan przed rozrodem który może wynosić 130160

   zobacz więcej »0


  • 2012-06-20, komentarze (4)

   Kolizja z udziałem dzikiej zwierzyny - problem myśliwych?

   Kolizja z udziałem dzikiej zwierzyny - problem myśliwych?

   Paradoks tej sytuacji polega na tym że leśne zwierzęta ranne lub zabite w wypadkach to nie problem myśliwych Tymczasem koła łowieckie a za nimi zarządy PZŁ mają z tym tematem najwięcej kłopotów Bo jak podkreśla Polski Związek Łowiecki niewiele osób zna przepisyOdgórne starania o zabezpieczenie dzikich zwierząt przed zgubną stycznością z terenami zurbanizowanymi podejmowane są od dawna Również na n

   zobacz więcej »4


  • 2012-05-31, komentarzy (0)

   Polujmy bezpiecznie

   Polujmy bezpiecznie

   Książka &8222;Polujmy bezpiecznie&8221; jest pierwszym pełnym zbiorem obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim zasad dotyczących bezpiecznego zachowania się podczas polowania przepisów prawnych związanych z posiadaniem broni myśliwskiej podstawowych zasad bezpiecznego wykonywania różnych prac gospodarczych w łowisku oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z wielu sytuacji jakie mogą mieć miejsce

   zobacz więcej »0


  • 2011-11-15, komentarzy (13)

   Ograniczenie możliwości korzystania z broni krótkiej - Sonda

   Ograniczenie możliwości korzystania z broni krótkiej - Sonda

   Na stronie Ministerstwa Środowiska zaprezentowany został projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z 12 października 2011 r które mają na celu ograniczenie możliwości korzystania przez myśliwych z rewolwerów i pistoletów oraz broni bocznego zapłonu A jakie jest Wasze zdanie Czy Ministerstwo słusznie chce wprowadzić taki projektSondę z

   zobacz więcej »13


  • 2011-10-11, komentarzy (0)

   Odstrzał bobrów na Pomorzu

   Odstrzał bobrów na Pomorzu

   Do 31 grudnia 2011 roku obowiązuje zezwolenie na odstrzał bobrów na Pomorzu Decyzję taką wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w połowie września W myśl tych przepisów myśliwi mogą łącznie odstrzelić 150 sztuk bobrów RDOŚ precyzuje dokładnie możliwy zasięg ewentualnych działań Z ochrony prawnej zatem wyłączone są cztery powiaty we wspomnianym województwie pomorskim: malborski nowodworski (

   zobacz więcej »0


  • 2011-07-29, komentarze (4)

   Jak zostać myśliwym - Myślistwo krok po kroku

   Jak zostać myśliwym - Myślistwo krok po kroku

   Aby zostać myśliwym nie wystarczy tylko pasja i dobre chęci Przystąpienie do grona łowieckiego wymaga wypełnienia wielu istotnych formalności i zdobycia niezbędnej wiedzy Sprawdzimy krok po kroku jak zostać myśliwymPrzygodę z myślistwem należy rozpocząć od znalezienia koła łowieckiego w którym odbędziemy staż kandydacki Zarząd koła zawiadamia zarząd okręgowy PZŁ a ten wpisuje nas do utworzonego re

   zobacz więcej »4


  • 2011-02-05, komentarze (4)

   Myśliwi w Unii Europejskiej

   Myśliwi w Unii Europejskiej

   Myśliwi w Unii Europejskiej Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej niesie za sobą wiele istotnych zmian zarówno dotyczących gospodarki finansów jak i polityki społecznej Wiąże się to tym samym z ujednoliceniem obowiązujących praw i nowelizacją wielu zapisów Zmiany dotkną również myślistwo Nowelizacja w głównej mierze dotyczyć będzie zapisów jakie widnieją w polskim prawie łowieckim Czło

   zobacz więcej »4


  • 2011-01-11, komentarzy (0)

   Zmiany okresu polowań zbiorowych

   Zmiany okresu polowań zbiorowych

   Okresy polowań W styczniu kończy się okres polowań zbiorowych na wiele zwierząt Trwający jeszcze sezon łowiecki precyzuje że do połowy stycznia możliwe są polowania zbiorowe Ministerstwo Środowisko planuje jednak wprowadzić kilka zasadniczych zmian i wydłużyć ten czas o kolejne 2 tygodnieDo tej pory polowania zbiorowe rozpoczynały się na początku listopada czyli od św Huberta i trwały do połowy s

   zobacz więcej »0


  • 2010-08-01, komentarzy (0)

   Sezon na polowanie – sierpień

   Sezon na polowanie – sierpień

   W miesiącu sierpniu sezon na polowanie obejmuje jelenia szlachetnego sarnę dzika lisa norkę amerykańską jenota szopa pracza i piżmaka Pasjonaci polowania na pióro w drugiej połowie miesiąca będą mogli polować na dzikie kaczki gołębie grzywacze i łyski Poniżej szczegółowe zestawienie1 Jeleń szlachetny &8211; tylko byki &8211; od 21 sierpnia2 sarna &8211; tylko kozły &8211; cały miesiąc3 dzik z wyją

   zobacz więcej »0


  • 2010-07-25, komentarz (1)

   Przepisy łowieckie

   Przepisy łowieckie

   Pod pojęciem przepisy łowieckie kryje się o wiele więcej różnego rodzaju aktów prawnych niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać Tym niemniej trzeba traktować je jako węższe od pojęcia prawa łowieckiego na które składają się zarówno normy prawa stanowionego jak i prawo zwyczajowe Jako przepisy łowieckie których listę prezentujemy będziemy zatem traktować tylko normy prawa stanowionegoPrzepi

   zobacz więcej »1


  • 2010-05-19, komentarze (2)

   Zwierzyna łowna w Polsce

   Zwierzyna łowna w Polsce

   Zwierzyna łowna w Polsce to gatunki na które polowanie dozwolone jest przez ustawodawcę Art 5 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 nakłada na Ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego ustalenie w drodze rozporządzenia listy gatunków zwierząt łownych z uwzg

   zobacz więcej »2


  • 2010-05-11, komentarze (3)

   Polowanie zbiorowe na dziki - zasady i regulami

   Polowanie zbiorowe na dziki - zasady i regulami

   Polowanie zbiorowe dla wielu myśliwych jest tym co w łowach najprzyjemniejsze To przecież bezpośrednia okazja do spotkania nie tylko ze zwierzyną ale również a może przede wszystkim z koleżankami i kolegami Jednak polowanie zbiorowe ma swoje wymogi Tutaj nasza uważność i skupienie muszą być największe bo to właśnie na polowaniach zbiorowych zdarza się najwięcej wypadków Bardzo ważna jest zatem zna

   zobacz więcej »3


  • 2010-05-06, komentarze (4)

   Etyka myśliwska a prawo

   Etyka myśliwska a prawo

   Rozpoczynając przygodę z myślistwem początkujący adept sztuki łowieckiej musi mieć świadomość głębokiego uetycznienia tej dziedziny ludzkiego życia Dla myśliwego etyka jest punktem wyjścia ale powinna również być punktem dojścia w jego wielkiej przygodzie z łowiectwem Warto również zdać sobie sprawę z niezwykle ciekawych związków pomiędzy etyką łowiecką a normami prawa stanowionegoOd prawa do etyk

   zobacz więcej »4Ogłoszenie płatne


daj ogłoszenie
|2.276|